Merke- og planleggingsdager

August 2018

31.

Planleggingsdag

September 2018

17.-21.

Brannvernuke m/førstehjelp

Oktober 2018

1.-24.

Fokus på barns rettigheter

18.-19.

Planleggingsdager

Desember 2018

3.

Julegrantenning

13.

Luciafeiring

19.

Nissefest

Februar 2019

1.

Planleggingsdag

1.-1.

Skilek en gang pr uke i februar (førskolebarna)

6.

Markering av samefolkets dag

April 2019

10.

Påskefrokost

17.-22.

Påskefri

29.-3.

Miljøuke og ruskenaksjon

Mai 2019

15.

Markering av 17.mai m/HMK Garde (forbehold om endring av dato)

31.

Planleggingsdag

9.-10.

Overnattingstur i Nordmarkskapellet (førskolebarna)

Juli 2019

15.-26.

Sommerstengt 2019