Merke- og planleggingsdager

Februar 2019

1.-28.

Skilek en gang pr uke i februar (førskolebarna)

1.

Planleggingsdag

6.

Besøksdag for nye søkere (9-11)

6.

Markering av samefolkets dag

13.

Besøksdag for nye søkere (9-11)

Mars 2019

1.

Karneval

4.-10.

Bærekraftig utvikling - Vi lærer om plast

April 2019

9.

Påskefrokost

17.-22.

Påskefri

Mai 2019

9.-10.

Overnattingstur i Nordmarkskapellet (førskolebarna)

15.

Markering av 17.mai m/HMK Garde (forbehold om endring av dato)

29.

Kanvasfestival i Frognerparken

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

13.

Sommerfest

Juli 2019

15.-26.

Sommerstengt 2019

September 2019

16.-20.

Brannvernuke m/førstehjelp

Oktober 2019

7.-25.

Fokus på barns rettigheter

Desember 2019

2.

Julegrantenning

13.

Luciafeiring

18.

Nissefest