Merke- og planleggingsdager

September 2019

2.-6.

Hygieneuke

16.-20.

Brannvernuke m/førstehjelp

30.-25.

Fokus på vennskap

November 2019

1.

Planleggingsdag

29.

Julegrantenning

Desember 2019

13.

Luciafeiring

18.

Nissefest

Januar 2020

17.

Planleggingsdag

28.-28.

Skilek en gang pr uke i februar (førskolebarna)

Februar 2020

3.-6.

Vi lærer om samefolket og markerer samefolkets dag

5.

Besøksdag for nye søkere (9-11)

12.

Besøksdag for nye søkere (9-11)

14.

Karneval

19.

Besøksdag for nye søkere (9-11)

26.

Besøksdag for nye søkere (9-11)

Mars 2020

6.

Planleggingsdag

April 2020

1.

Velkommen til påskefrokost

8.-13.

Påskefri

Mai 2020

4.-8.

Vi 'Rusker' opp i nærmiljøet

15.

Markering av 17.mai m/HMK Garde (forbehold om dato)

22.

Planleggingsdag

29.

Vi markerer Eid

Juni 2020

9.

Sommerfest i barnehagen

Juli 2020

6.-17.

Sommerstengt