SoriaMoria_ute_249_Gundersen_LoRes
IMG_3529 (2900x1933)
CIMG4710 (1024x768)

Vi bruker MyKid

Lapper, plakater og infotavler er fjernet fra garderoben. All informasjon som skal formidles mellom barnehagen og deg som foresatt er nå lett tilgjengelig via kommunikasjonsportalen MyKid.

MyKid gir foresatte mulighet til å oppdatere seg i forkant av dagens viktigste møte. Når du henter, har du allerede oppdatert deg på «dagen-i-dag», bilder og huskelapper, og kan dermed fokusere fullt og helt på gjensynsgleden. Er det noe man lurer på, ligger informasjonen alltid tilgjengelig på internett.

De ansatte opplever MyKid som et oversiktelig, effektivt og miljøvennlig verktøy til formidling av informasjon og påminnelser internt og eksternt ut mot våre kunder.

Lær mer om MyKid her.